Ledere og afd. ledere tilbydes

Sparring og undervisning af ledere:

 

  • Krav og rammer, herunder fokus på termen delegeret medhjælp til lægen.
  • Forberedelse til tilsyn
  • Deltagelse/Opfølgning på tilsyn, herunder evt. handleplaner
  • Mini-audit
  • Egenkontrol på medicinhåndtering
  • Produktion af foreskrevne instrukser i samarbejde med afd.ledere og medicinansvarlige