Temadag forberedelse til tilsyn (sundhedsfagligt)

Dagsorden DAG 1

 Ved sundhedsfaglig konsulent og sygeplejerske Bettina Jensen

 Præsentation og baggrund for denne dag

Historikken bag tilsyn

Servicelov kontra sundhedslov forskel i dokumentationskrav

Definitionsafklaring

Risikobaseret tilsyn, krav og rammer, herunder krav om instrukser

Medicinhåndtering, medicinhåndteringsprocessen, dokumentation heraf  

UTH

Sundhedsfaglig dokumentation ” De 12 Punkter”, aktualitetskrav

De unges retssikkerhed ” samtykker”

Hygiejne, smitterisiko til personale og andre beboere evt.  Sundhedsfremme især hos anbragte børn og udsatte borgere, vacciner, tandlæge, sundhedsplejerske + KRAMS 

 

Tidsforbrug 3-4 timer 

 Pris 10000kr. excl. moms og kørsel

 

Ved cand. theol. Christina Busk fra ETIKOS

Fælles tilgang til håndtering af de indbyggede dilemmaer i løsning af kerneopgaven i praksis

Selvbestemmelsesret versus omsorgspligt/svigt

Kompetenceudvikling og arbejdsglæde

 

Tidsforbrug 2 timer

Pris 7000kr excl. moms