Til medarbejdere tilbydes

Undervisning af pædagogisk personale:

 

  • Krav og rammer på det sundhedsfaglige område i den socialpædagogiske kontekst
  • Medicinhåndtering, herunder UTH
  • Instruksskrivning i samarbejde med medicinansvarlige pædagoger
  • Sundhedsfaglig dokumentation
  • Hygiejne og forebyggelse af spredning af smitsomme sygdomme
  • Særlig sundhedsfaglige opmærksomhedspunkter for udsatte  børn/unge