Links

Link til målepunkter 2019/ 2020 for Risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed:

https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-behandlingssteder/tilsyn-med-bosteder/maalepunkter/~/media/C5D51312B5DF4B439DBA226C4AFFF0A3.ashx

 

Link til Sundhedsstyrelsen udgivelse om Korrekt håndtering af medicin

https://stps.dk/da/udgivelser/2019/korrekt-medicinhaandtering/~/media/0E30EDB960FA47DBA41FDA577A0AB979.ashx

 

Link til UTH - indrapportering af utilsigtet hændelse:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

 

 Link til vejledning om sundhedsfaglig dokumentation:

se under målepunkter, der er links

 

 

 Link til modul om håndhygiejne:

se under målepunkter, der er links