tidligere ansættelser

Socialforvaltningen KBH:

Centersygeplejerske i Center for udsatte og kriminalitetstruede unge af 2 omgange: 1 1/4 år, + 5,5 mdr. i barselsvikariater senest indtil maj 2019.

Fysisk placeret i centerstaben, lokaler på Sønderbro sikret institution

målgruppe: udsatte og krimanilitetstruede børn og unge under 18 år

§ 66

 

Hillerød akut børne - og unge modtagelse:

1 år en ugentlig aftenvagt + det løse fra. marts 2018- marts 2019. Opgradering fagfagligt.

Fastansat deltid fra 1. august 2019 - nu

 

Fredensborg kommune: 1 år

Sygeplejerske på botilbuddet Lindegården,

målgruppe: multihandicappede voksne

§ 108, ændret til 85

 

Socialforvaltningen KBH:

sundhedsfaglig konsulent i Center Campo: 2 år

Center for akutte og midlertidige pladser, under Borgercenter Handicap,

målgruppe: udviklingshæmmede voksne

§ 107, 108 , 85

 

Lægepraksis, Lægerne på Frederiksborgvej, Allerød: 3 år

målgruppe: Alle aldersgrupper

 

Hillerød børneafdeling: 10,5 år

målgruppe: Børn i alderen 0-15 år, alle somatiske og psykosociale problemstillinger